زیباترین و بکرترین آبشار طبقاتی جهان در ایران

parvane توسط parvane 11 ماه پیش

آبشار طبقاتی شی الیم برای اولین بار است که در ایران از این آبشار تصویر برداری شده است.

comment