زیباترین و بکرترین آبشار طبقاتی جهان در ایران

parvane توسط parvane 2 ماه پیش

آبشار طبقاتی شی الیم برای اولین بار است که در ایران از این آبشار تصویر برداری شده است.

comment