آگاهی از خطاهای DVR با استفاده از ایمیل

توسط Masoud 11 ماه پیش

با اجرای این آموزش در صورتیکه برای DVR شما مشکلی بوجود آید (تصاویر قطع شوند، هارد به مشکل بخورد یا پر شود و یا ...) می توانید از طریق ایمیل از آن آگاه شوید.

comment