آگاهی از خطاهای DVR با استفاده از ایمیل

توسط Masoud 8 ماه پیش

با اجرای این آموزش در صورتیکه برای DVR شما مشکلی بوجود آید (تصاویر قطع شوند، هارد به مشکل بخورد یا پر شود و یا ...) می توانید از طریق ایمیل از آن آگاه شوید.

comment