این پهباد با هدف کشتن دشمن طراحی و ساخته شده است و دارای هوش مصنوعی بسیار قدرتمندی است که می تواند تمامی اطلاعات دشمن را در خود ذخیره کند و بسیار دقیق به هدف خود ضربه بزند. قابلیت همکاری وهدایت به صورت گروهی را نیز دارند. آنچه که در این کلیپ مشاهده می کنید نمایی از جنگ های نوین آینده خواهد بود

comment