تصنیف وفا (دلشدگان) با صدای استاد شجریان

کلید اسرار توسط کلید اسرار 1 ماه پیش

تصنیف وفا یک تصنیف قدیمی از‌زمان قاجار است .

comment