کوتاکوتی لقب این دختر 24 ساله آمریکایی - ژاپنی است که در اینستاگرام طرفداران زیادی پیدا کرده !👆 کوتاکوتی تا کنون هیچ عمل زیبایی انجام نداده و تمام زیبایی اش خدادادی است !!

comment