مینگه لَکِسان لکستان

kadkhoda_00 توسط kadkhoda_00 1 هفته پیش

دریاچه کیو کیو یا کِیاو در زبان لکی (زبان کاسیتی) به معنی رنگ (آبی _ تیره _کبود ) است که هفت هکتار مصاحت دارد . این واژهای لکی در گوشه گوشه زاگرس میانه چه میکنند؟؟ چرا از اصل و ماهیت خود فرار میکنیم؟؟ چرا لکی سخن نمیگویم؟؟ در تک تک جمله های ما واژه های اصیل لکی ستون جمله ما میشوند ولی با بی رحمی کامل چند واژه فارسی به آن اضافه میکنم و اسمش میزارم لری 😐 (لکی زبان حاکم بر زاگرس میانه ) #مه‌لکم #بنچینه_دیرم

comment