توضیحات آقای فتح الهی (رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد و دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران و مدرس روانشناسی فیزیولوژیک در مرکز آموزشی کیهان) درباره دوره نکته و تست 97 کیهان. www.kayhanravan.ir شماره های تماس:02166475618 الی 20 کانال تلگرام: @kayhanravan_ir

comment