تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور

توسط رضا جدیدی 9 ماه پیش

در این ویدیو اطلاعات کاملی در خصوص نحوه ی محاسبه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور آموزش داده می شود. شما می توانید با تماشای این ویدیو اطاعات درست را دریافت کنید و بر حواشی و اطلاعات نادرست آگاهی پیدا کنید. وب اختصاصی رضا جدیدی : www.kolbeyemoshavere.mihanblog.com

comment