شرکت مایکروسافت در مجموعه تبلیغاتی که برای ویندوزهای خود طراحی کرده بیش از هرچیز به گستردگی آن تاکید دارد. اینکه انسان ها در هر نقطه ای از زمین می توانند با استفاده از ویندوز به ثبت و ضبط خاطرات و رویدادهای زندگی خود بپردازند. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment