راه اندازی سنسور فاصله سنج با برد آردوینو | UltraSonic sensor | Arduino

آبی سافت توسط آبی سافت 10 ماه پیش

آموزش راه اندازی سنسور فاصله سنج با برد آردوینو در ابتدا کافی است قطعات را مطابق ویدیو سرهم بندی کنید و بعد از آن کدنویسی را در محیط ادیتور آردوینو انجام دهید و بعد آنرا آپلود کنید.

comment