کلیپ طنز تذکر اقتصادی علی غلامی به معاون رئیس جمهور

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

کلیپ خنده دار گفتگو اقتصادی کمدین علی غلامی با اسحاق جهانگیر

comment