همزمان با سالروز عملیات تنگه ابوقریب، لحظاتی از فیلم سینمایی تنگه ابوقریب منتشر شد. عملیات تنگه ابوقریب در ۲۱ تیر ۱۳۶۷ با رشادت گردان عمار انجام شد.

comment