علی‌رضا نادری شاعر، خواننده، آهنگ‌ساز لک‌زبان متولد شده در شهر الشتر لکستان می‌باشد.

comment