چگونه فرد گیر افتاده در آسانسور را نجات دهیم؟

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 9 ماه پیش

در این گزارش سعی شده آموزشی ساده از روند کار کردن آسانسورها و نحوه برطرف کردن مشکل در هنگام بروز اتفاق را بررسی کنیم.

comment