ریمپ بسترن - آپدیت بسترن B30 - ریمپ ای سی یو

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

کاراکال تیونینگ اولین برند چیپ تیونینگ رسمی است . که ریمپ آپدیت تمامی خودروهای داخلی و خارجی را با هدف افزایش توان رفع تاخیر دریچه گاز افزایش کانال حذف محدودیت سرعت کاهش مصرف سوخت افزایش شتاب چشگیر و تغییرات نرم افزار گیربکس به منظور رفع دنده مرده رفتن بهبود معکوس و رفع ضربه در هنگام دنده انجام می دهید

comment