سخنان مهران مدیری درباره انتقاد از قوه قضاییه

بهنام خدابنده‌لو توسط بهنام خدابنده‌لو 11 ماه پیش

رشیدپور: چرا فقط از دولت انتقاد می‌کنی؟ مهران مدیری: مگر می‌شود از قوه‌قضاییه انتقاد کرد؟ مگر می‌شود از نهادهای حکومتی انتقاد کرد؟ اگر می‌شد می‌کردم

comment