مخزن یک نیسان هنگام سوخت‌گیری گاز منفجر شد. 🔹در این حادثه ۵ نفر شامل ۲ خانوم و ۳ آقا مصدوم شدند که حال ۲ نفرشان وخیم است.

comment