"امل حجازی" سه ماه پیش با انتخاب حجاب از دنیای موسیقی و مدلینگ خداحافظی کرد. ویدئوی جدید او در ثنای رسول اکرم بیش از 11 میلیون بار دیده شده

comment