همراهی بلندترین و کوتاه‌ترین انسان

parvane توسط parvane 12 ماه پیش

حضور سلطان کوزن اهل ترکیه با 2.7 متر و آمجه اهل هند با 62 سانتی‌متر در مصر

comment