حمله مرگبار فیل به مرد جوان!

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 5 ماه پیش

ماجراجویی یک مرد جوان که قصد هیپنوتیزم و آرام کردن یک فیل را داشتt به از دست دادن جانش منجر شد.

comment