اجرای زنده خوانندگی و نوازندگی

شایان قدیری توسط شایان قدیری 1 هفته پیش

استعداد خوانندگی و نوازدگی گیتار (بخصوص خوانندگی) سبک پاپ سنتی

comment