بهشت روی زمین در تایلند

مهدی سلیمانی توسط مهدی سلیمانی 11 ماه پیش

اگر دوست داری بهشت رو از نزدیک ببینی حتما این فیلم رو ببین. جزیره ساموئی در کشور تایلند یکی از ناب ترین جاهای روی زمینه که هدیه خداوند به بشریته و پیشنهاد می کنم حتما از نزدیک ببینید.

comment