به چند روش می توان به دوربین متصل شد؟ چگونه می توان تصاویر را از سرتاسر جهان مشاهده نمود؟ چه برنامه ای را باید نصب کنیم؟ و... ***همین الان می توانید این دوربین را با تخفیف ویژه از مینی بیاب دریافت نمایید. https://minibiyab.ir

comment