رهبرانقلاب: اگر کسی با شما اظهار دوستی كرد

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

رهبرانقلاب: اگر کسی با شما اظهار دوستی كرد؛ به بهانه عیوب او، دست رد به سينه او نزنيد! ⛔️اگر گناهی دارد لازم نيست او را طرد كنيد! منافاتی با نهی از منكر ندارد!

comment