۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان وام صفر درصد برای اقوام گرفته و سپرده کرده و ۲۴ درصد سود میگیرفت

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 11 ماه پیش

وام - صفر درصد - میلیارد

comment