ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

کاردستی برای حیوانات مختلف اسباب سرگرمی آنها میشود. در این ویدیو آموزشی و تفریحی یاد می گیرید که چگونه خرگوش دلبند خود را سرگرم نموده و با استفاده از وسایلی ساده و دور ریختنی برای این شیطون کوچولو ها تفریح و سرگرمی و همین طور ظرف غذا بسازید. از این گذشته می توانید با ما تماس گرفته و خرگوش مورد نظر خودتان را بیابید. بعدا متوجه میشوید که زندگی بدون این شیطون کوچولو هاااااای دوستداشتنی بااااهووووش محااااله...

comment