جزئیات تکان دهنده قتلی که حمید صفت مرتکب شد !

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 2 سال پیش

ناپدری خواننده سرشناس رپ در درگیری فیزیکی با او به قتل رسیده است

comment