سخنرانی دکتر نوریان در افتتاحیه جشنواره هدهدصدا وسیما در چغاخور استان چهارمحال و بختیاری این قوم و سرداران و سربازان بختیاری بودند که در جریان انقلاب مشروطه تهران را فتح کردند اما تا روزی که مقام معظم رهبری در فرمایش تاریخی و گهربارشان نفرمودندشهیدعلیمردان خان کسی جرات نام بردنشان را هم نداشت.این اوج مظلویت این قوم وسرداران و سربازان بختیاری است.

comment