قاسم افشار: حال امام خمینی مساعد نیست. برای سلامتی ایشان دعا کنید

J@F@R توسط J@F@R 10 ماه پیش

حال امام خمینی مساعد نیست. برای سلامتی ایشان دعا کنید... اطلاعیه دفتر امام ره در خبر ۲۱ سیما با صدای ماندگار زنده یاد قاسم افشار

comment