۱۵ اردیبهشت مصادف با تولد غلام حسین بنان یکی از اسطوره های آواز ایران است. این ویدیو بخش هایی از مصاحبه ای است که در سال ۱۳۵۳ مسعود بهنود با استاد بنان انجام داده است.

comment