گفت و گو با یک امدادگر در ارتفاع 4 هزار متری دنا و محل سقوط هواپیما

شهاب توسط شهاب 1 سال پیش

گفت و گو با یک امدادگر در ارتفاع 4 هزار متری دنا و محل سقوط هواپیما

comment