گفت و گو با یک امدادگر در ارتفاع 4 هزار متری دنا و محل سقوط هواپیما

شهاب توسط شهاب 10 ماه پیش

گفت و گو با یک امدادگر در ارتفاع 4 هزار متری دنا و محل سقوط هواپیما

comment