هستند کسانی که میگویند چرا علی کریمی به جز پرسپولیس در تیمهای دیگری هم بازی کرده؟ اولا اگر این افراد جای کریمی بودند و توسط کادر فنی پرسپولیس از تیم کنار گذاشته میشدند، از فوتبال خداحافظی میکردند یا بالاجبار در تیم دیگری بازی میکردند؟ ثانیا؛ این افراد عموما سن پایینی دارند و بازیهای کریمی را یادشان نمی آید. این نمونه ایی از کارهایی است که علی کریمی انجام داده و بوسیله آن تعصب خود را به پرسپولیس نشان داده. در بازی ایی که کریمی با استیل آذین مقابل پرسپولیس انجام داد، پس از اخراج از زمین لباس خود را از تن درآورد و با لباس سابق پرسپولیس خود که زیر لباس اصلی پوشیده بود، از زمین خارج شد تا به همه نشان بدهد که به خاطر پول از پرسپولیس جدا نشده و هرجا باشد قلبش با پرسپولیس است. او به خاطر مشکلاتی که با کادر فنی پیدا کرد مجبور به جدایی از پرسپولیس و بازی مقابل تیمش شد. همانطور که در فیلم پیداست، او از سوی تماشاگران پرسپولیس حاضر در ورزشگاه به شدت مورد تشویق قرار گرفت و با تواضع خاص خودش، جواب تشویق تماشاگران را با تعظیم داد

comment