ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

کلیپ سینمایی "درد مشترک" - احمد شاملو

توسط پرهام 1 سال پیش

شعر حاضر با عنوان «عشق عمومی» در دفتر «هوای تازه» منتشر شد و تاریخ سرایش آن 1334 می باشد. این سروده از معروفترین آثار این شاعر بزرگ و آزاده می باشد. کلیپ حاضر فقط تصویری مختصر از مفهومی است که در دل شعر نهفته است. این اندیشمند بزرگ ایرانی به سال 1988 در کنگره نویسندگان آلمان (اینترلیت)، سخنرانی با عنوان «من درد مشترکم، مرا فریاد کن» ایراد فرمود که بیان رساتری از مفهوم مورد نظر شاعر است.

comment