جواب جنجالی مرحوم هاشمی رفسنجانی به خبرنگار آلمانی و نظرش در مورد اعدام‌های سال ۶۷

توسط Pyxo 2 سال پیش

جواب جنجالی مرحوم هاشمی رفسنجانی به خبرنگار آلمانی و نظرش در مورد اعدام‌های سال ۶۷

comment