نماهنگ غم انگیز عمق درد.

علیرضا توسط علیرضا 11 ماه پیش

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ، بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی

comment