ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

کتاب صوتی در باره حج،تسلیحات،عیش و جهان از کتاب کندو کاوی در اصول ج 3 تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= حج - ابراهیم - هاجر - سارا-خانه کعبه-مراسم حج-حسادت زنانگی-ذبح اسماعیل-ترحم-بیرحمی-کودک شیرخواره-ذبح اسماعیل-آتش نمرود-عشق به خدا-امامت-جانشینی خدا-امام حسین-هابیل و قابیل-گوساله سامری-از خود گذشتگی-خودخواهی-اسلحه-جنگ-ترس-ناامنی-پرخوری-شهوت پرستی-عیش-مصرف پرستی-خلقت انسان و جهان-تلسکوپ-فروپاشی ست

comment