سپتیک تانک یک مخزنی است که برای دفع فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد . مهمترین نوع سپتیک تانک ، سپتیک تانک پلی اتیلن است که میتوان در زمین دفن کرد و روزی آن خاک ریخت تا فشار ترافیکی خاک را تحمل کند . سپتیک تانک با داشتن کارایی بالا در امر تصفیه فاضلاب توانسته است کمک بسزایی در امر زدودن فاضلاب کند . مثلا سپتیک تانک با داشتن دو بخش مجزا از هم که این دو بخش سپتیک تانک کاملا بصورت غیر مساوی هستند دارای مشخصه های ویژه ای بوده اند . سپتیک تانک در بخش اول وظیفه ی انبار کردن مواد فاضلابی را دارد که همه مواد لجنی در آن جمع میشود . سپتیک تانک در بخش دوم کار خروج پساب تولیدی را انجام میدهد که این پساب را عمدتا یا وارد چاه جذبی بغل سپتیک تانک میکنند و یا توسط لوله پساب سپتیک تانک را به اگوی شهری یا فاضلاب شهری هدایت می نمایند .

comment