تاکسی اینده چطوره؟

توسط HRO 2 سال پیش

عکس العمل مسافران به هنگام سوار شدن تاکسی های بدون راننده و تمام اتوماتیک دبی! 🔹تا سال ۲۰۳۰ بیست و پنج درصد وسایل نقلیه در دبی خود ران خواهند بود دبی آهسته تر 😢

comment