در این قسمت از ماه عسل یک عشق واقعی و ماندگار به تصویر کشیده می شود، زوج مهربان از دیدار اول خود می گویند.

comment