فیلم سینمایی The tale of the heavens در مورد زندگی امام علی(ع) ساخته کارگردان کویتی، عباس یوسفی با صحنه هایی از تولد حضرت در کعبه و نبرد با عمرو بن عبدود و کندن در خیبر

comment