برخورد دور از اخلاق شهردار مشکین دشت کرج

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

⭕️برخورد دور از اخلاق شهردار مشکین دشت کرج با کارگرانی که به عدم پرداخت حقوق ومطالبات خود اعتراض داشتند: 🔺غیر ازشما نیرو زیاده 🔺دست منو بوسیدید تا استخدامتون کنم،برید تسویه!

comment