شعله ور داستان زندگی فرید (امین حیایی) است که با تمام سختی ها و درگیری هایش در زندگی عددی نشده است! این احساس، همه زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد و … دانلود در سایت و کانال ما http://pinkdownload.com/ https://t.me/pinkdownloadcom

comment