چرا موقع رانندگی با گوشی کار می‌کنید؟

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

شما حتی موقع راه رفتن هم نمیتونین با گوشی کار کنید! پس چرا موقع رانندگی با گوشی کار می‌کنید؟

comment