فارسی صحبت کردن بسیار عالی یک ژاپنی که شیعه شده!

توسط Mj 2 سال پیش

فارسی صحبت کردن یک ژاپنی که شیعه شده است.

comment