اپادانا 09224125314 - اسکنر تصویری روور سی4 | Rover C4

📟 اسکنر تصویری روور سی4 | Rover C4 🔹 سیستم عملکرد : مگنت 🔹 عمق کاوش 25 برای فلزات و 40 متر برای حفره 🔹شرکت okm المان

comment