#4 انواع انطباق کلمات کلیدی در گوگل ادز کدامند؟

جی ادز توسط جی ادز 9 ماه پیش

در گوگل ادز باید تعیین کنید برای چه کلماتی که کاربر در گوگل جستجو می کند، می خواهید تبلیغات نمایش داده شود. در ادوردز ۵ نوع انطباق کلمه کلیدی تعریف شده تا این کلمات را مورد هدف قرار دهید. برای مشاهده کامل این ویدیو به همراه مستندات و دانلود به سایت جی ادز مراجعه فرمایید. https://g-ads.com/google-ads-keyword-match-types/

comment