دستان کوچولو، ظریف و پر احساس کودک ۸ ساله هر روز در پوشاندن کفش های پدر روی ویلچر.

ناشناس توسط ناشناس 6 ماه پیش

این کودک با دستهای کوچولو و پر احساس همیشه به پدرش که ویلچر نشین است در پوشاندن کفش و بسیاری کارهای شخصی دیگر به او کمک می‌کند.

comment