شهاب مرادی: غلط می کنند نسبت کسی را در خیابان می پرسند

marydshti توسط marydshti 1 سال پیش

شهاب مرادی در برنامه زنده: غلط می‌کنند در خیابان از مردم می‌پرسند چه نسبتی با هم دارید!

comment