آیت‌الله قاضی و کاهوفروش

توسط دانا 1 سال پیش

روایتی پندآموز از خریدن کاهو توسط آیت الله علامه سید علی قاضی طباطبایی تبریزی را مشاهده می‌کنید.

comment